top of page
Valp på stranden
Hundpromenad

Allmänlydnad

En kurs för dig som ännu inte har gått nån kurs med din hund, eller till dig som har gått valpkurs och vill fortsätta utveckla er relation och samarbete. Kanske har du något annat vardagligt problem som du vill ha hjälp med?

Allmänlydnad

Kursen går igenom grundläggande moment så som sitt, sitt-kvar, ligg, ligg-kvar, inkallning, kontakt, följsamhet/gå fint, passivitet och hantering. I kursen varvas praktiska moment med teori.
Ett teori tillfälle kommer vi behandla detaljer kring relationen och dess delar.
Under kursen får ni även träna på att hålla fokus i en grupp med andra hundar och hundförare vilket inte alltid är så enkelt.

bottom of page