top of page

Om klubben

Ljungby Hundklubb är en ideell förening. Klubben startades år 1976 och verksamhet bedrevs på olika platser där vi fick tillåtelse att vistas. Vid starten drevs klubben som Sveriges Hundungdom men när fler vuxna personer ville vara med krävdes det att vi ändrade om namnet till Ljungby Hundklubb. Än idag finns det en särskild kassa och sektion för enbart ungdomar och deras verksamhet.
1990 fick vi möjligheten att flytta upp till Myrebo där klubben sedan dess varit belägen. Det var ett enormt arbete att röja och skapa träningsplaner och miljöer som passade hundträning i olika former. Från början hade vi ett pyttelitet klubbhus men idag har vi en ny fin klubbstuga på plats som även öppnar upp för teori och viss träning inomhus såväl som ytor för en trevlig fikastund. Och vår härliga utomhus miljö gör att vi kan träna många olika grenar av hundsport.

Vårt motto är att alla oavsett ras och mål ska kunna träna hos oss!

Ljungby Hundklubb klubbstuga
bottom of page