top of page

Ordningsregler

Dessa regler är satta för allas säkerhet och för att både ägare och hundar ska känna sig trygga och trivas på klubben. Övergripande gäller att i alla situationer använda sunt förnuft och att behandla andra så som du själv vill bli behandlad.

  • På vår klubb plockar man upp efter sin hund och slänger i utsatta tunnor. Nedskräpning med cigarettfimpar, snuspåsar eller liknande är förbjuden. Tänk på att valpar kan få för sig att äta skräpet.

  • Endast medlemmar får använda klubbområdet. Medlemskort skall medföras och uppvisas på anmodan. (För medlemskap, klicka på Bli medlem i menyn)

  • Området är ingen rastplats utan avsett för träning och samvaro med hund. Tränande ekipage har företräde.

  • Inga lösa hundar på klubbområdet om de inte är under full kontroll. Hundar som tenderar att springa fram till andra hundar skall hållas i koppel alt. långlina. Tillsynslagen för hundägare gäller på klubbområdet precis som på alla andra platser.

  • Flexikoppel används INTE vid träning av hund på våra kurser.

  • Löptikar får vistas på klubben med visad hänsyn mot övriga deltagare.

  • Alla hundar som deltar i våra aktiviteter måste vara vaccinerade.

  • Håll din hund borta från klubbområdet om den har kennelhosta, noskvalster, diarré eller andra smittsamma sjukdomar och respektera karenstiden på respektive sjukdom.

Information som finns på Ljungby hundklubbs hemsida får inte delas vidare utan styrelsens medgivande

Ordningsregler
bottom of page